Tvorivá dielňa, inými slovami “workshop” so zaujímavou témou prilákal deti z banskobystrického kraja do rekreačnej oblasti Koprovnica. Pohyblivé obrázky sú súčasťou bežného života. Dnes hlavne u mladých platí, že rovnakou súčasťou  sú mobilné telefóny a tablety. A práve s myšlienkou spojiť tieto dve oblasti dokopy prišli organizátori workshopu “Rozhýb to!” 27. – 29. mája 2016
V príjemnom prostredí pracovalo 14 detí na tvorbe animovaných sekvencií. Pod vedením lektora Mgr. art. Mariána Vredíka, ktorý má bohaté skúsenosti z tvorby animovaných snímkov a rovnako aj s prácou s deťmi. Princíp práce spočíval v tvorení priamo v smartfónoch, alebo tabletoch.Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Do nich si účastníci nainštalovali bezplatné aplikácie, ktoré tvorbu animácií umožňujú. Prvá z názvom “PicPac” spojí fotografie do pohyblivého obrazu. Deti si najprv zhotovili návrhy krátkych príbehov, z ktorých vybrali najlepšie tri. Tie následne v skupinách “rozhýbali” pomocou postavičiek z plastelíny, kartónu, farebného papieru či drôtu. Bolo to skvelou príležitosťou vyskúšať si rôzne pozície od výroby rekvizít, cez posúvanie pred objektívom mobilného fotoaparátu až po prácu zaznamenávača – snímača obrazu. Pomocou tohto programu si deti vyskúšali aj “levitujúcu postavu” v priestore. Pomocou fotiek osoby vo výskoku je možné dosiahnuť takýto efekt veľmi rýchlo.
Príjemné prostredie a krásna príroda je ideálnym priestorom na inšpiráciu tvorivého charakteru. Aj deti na workshope “Rozhýb to!”, ktorý organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš, to potvrdili. Vytvorili množstvo animovaných sekvencií, ktoré budú následne zverejnené na webstránke (www.h-ios.sk). Účastníci si vyskúšali aj program FlipaClip, ktorý umožňuje kresliť animované diela vďaka tomu, že tvorca vidí predchádzajúci obrázok. Môže tak jednoducho kontrolovať zmenu/pohyb obrazu. Posledným štýlom bolo vytvorenie animovanej sekvencie pomocou kriedy, ktorou dokresľovali obraz na chodník. Pestrý program deťom dopĺňali aj krátke prednášky o histórii animovaného filmu či zásadách správneho točenia na mobil.
Workshop “Rozhýb to!” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Medzi účastníkmi boli aj deti z rizikového sociálneho prostredia z okresu Veľký Krtíš, deti zo Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote a tiež deti z Detského domova Rimavská Sobota.

Tvorivá dielňa, inými slovami “workshop” so zaujímavou témou prilákal deti z banskobystrického kraja do rekreačnej oblasti Koprovnica. Pohyblivé obrázky sú súčasťou bežného života. Dnes hlavne u mladých platí, že rovnakou súčasťou  sú mobilné telefóny a tablety. A práve s myšlienkou spojiť tieto dve oblasti dokopy prišli organizátori workshopu “Rozhýb to!”V príjemnom prostredí pracovalo 14 detí na tvorbe animovaných sekvencií. Pod vedením lektora Mgr. art. Mariána Vredíka, ktorý má bohaté skúsenosti z tvorby animovaných snímkov a rovnako aj s prácou s deťmi. Princíp práce spočíval v tvorení priamo v smartfónoch, alebo tabletoch. Do nich si účastníci nainštalovali bezplatné aplikácie, ktoré tvorbu animácií umožňujú. Prvá z názvom “PicPac” spojí fotografie do pohyblivého obrazu. Deti si najprv zhotovili návrhy krátkych príbehov, z ktorých vybrali najlepšie tri. Tie následne v skupinách “rozhýbali” pomocou postavičiek z plastelíny, kartónu, farebného papieru či drôtu. Bolo to skvelou príležitosťou vyskúšať si rôzne pozície od výroby rekvizít, cez posúvanie pred objektívom mobilného fotoaparátu až po prácu zaznamenávača – snímača obrazu. Pomocou tohto programu si deti vyskúšali aj “levitujúcu postavu” v priestore. Pomocou fotiek osoby vo výskoku je možné dosiahnuť takýto efekt veľmi rýchlo. Príjemné prostredie a krásna príroda je ideálnym priestorom na inšpiráciu tvorivého charakteru. Aj deti na workshope “Rozhýb to!”, ktorý organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš, to potvrdili. Vytvorili množstvo animovaných sekvencií, ktoré budú následne zverejnené na webstránke (www.h-ios.sk). Účastníci si vyskúšali aj program FlipaClip, ktorý umožňuje kresliť animované diela vďaka tomu, že tvorca vidí predchádzajúci obrázok. Môže tak jednoducho kontrolovať zmenu/pohyb obrazu. Posledným štýlom bolo vytvorenie animovanej sekvencie pomocou kriedy, ktorou dokresľovali obraz na chodník. Pestrý program deťom dopĺňali aj krátke prednášky o histórii animovaného filmu či zásadách správneho točenia na mobil.Workshop “Rozhýb to!” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Medzi účastníkmi boli aj deti z rizikového sociálneho prostredia z okresu Veľký Krtíš, deti zo Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote a tiež deti z Detského domova Rimavská Sobota.