HIOS oznamuje, že jeho zamestnanci dňa 2. októbra 2015 budú mimo pracoviska z dôvodu odbornej prípravy a plnenia úloh na úseku civilnej ochrany.