Amatérski divadelníci z Divadla bez groša robia dobré meno nášmu okresu na celom Slovensku.  Ich hry zabávajú ale aj nútia zamyslieť sa. V našom okrese je možné vzhliadnuť aj amatérske divadelné združenia z iných okresov. Ich súčasnú tvorbu predstavil festival Divadelné dišputy. Organizátor Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Dolné Plachtince predstavil hosťujúcich divadelníkov u nás.

Fotogaléria

V piatok 26. 6. v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši hrali divadelníci z Pink Harmony hru Spoveď. Dielo od A. Lustiga naštudovali študenti Súkromného konzervatória vo Zvolene veľmi precízne. Divákov potešil aj divadelný súbor Daxner z Tisovca. Ich prevedenie Slučky pre dvoch od Ivana Bukovčana malo úspech. Smutnosmiešny príbeh z rodinného prostredia sa pohráva so strachom jedinca obávajúceho sa väčšiny. Sobotný program prilákal záujemcov do kultúrneho domu v Dolných Plachtinciach. Odhalenie výstavy venovanej Ctiborovi Filčíkovi sa uskutočnilo pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín. Rodáka z Dolných Plachtiniec a významnú osobnosť slovenskej kultúry, ocenenú mnohými poctami, si pripomenuli spomienkovým programom. Pamätnú tabuľu odhalil ďalší významný rodák Štefan Kvietik. Obsahovú štruktúru tabule pripravila a navrhla PhDr. Marta Kamasová, riaditeľka archívu vo Veľkom Krtíši. Po otvorení výstavy nasledovala beseda so Štefanom Kvietikom, ktorý si rád zaspomínal na herecké zážitky so svojím kolegom. Beseda bola spojená s ukážkami filmov, v ktorých Ctibor Filčík hral. Mnohé spomienky počúvali diváci v zaplnenej sále so zatajeným dychom. Po diskusii nasledovali divadelné predstavenia. Ako prvé sa predstavilo OZ Hriňovské divadlo s vlastnou hrou Detvan po Hriňovsky. V nej humorným spôsobom napádajú známe dielo Sládkovičovho Detvana a poukazujú na „fakt“, že Sládkovič nepísal o Detve, ale o Hriňovej. Medzibrodské kočovné divadlo uzavrelo festival divadelnou kasikou Statky – Zmätky od J. G. Tajovského. Príjemná nálada a bohatá účasť dáva signál, že festival Divadelné dišputy je pre divákov lákadlom. Vzniklo s finančným prispením Ministerstva kultúry.