Okrúhle výročie konca Druhej svetovej vojny je v povedomí verejnosti už dlhšiu dobu. K významnému jubileu si pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši prednášku určenú študentom stredných škôl. Na Gymnáziu A. H. Škultétyho a Strednej odbornej škole vo Veľkom Krtíši tak 5. mája venovalo pozornosť spolu viac ako päťdesiat študentov.

Fotky

Prednáška bola spojená s dobovými filmovými ukážkami. Mapovala udalosti od vzniku filmu, cez obe svetové vojny až po súčasnosť. Zámerom bolo ukázať prepojenie filmu a vojny, pretože vznik filmu sa spája so vznikom propagandy, jedným z nástrojov na manipuláciu masy. Vplyv však mala aj vojna na vývoj filmu, pretože pred Prvou svetovou vojnou bol hlavný filmový priemysel v Európe. Študenti mali možnosť spoznať dôsledok príchodu televízie a následne sledovanie vojny priamo v obývačke. Vojna vo Vietname radikálne zmenila spôsob, akým sa vojna zobrazuje dnes. Študenti spolu s odkrývaním vývoja vojen spoznali aj stručné dejiny filmu. Dozvedeli sa o príchode zvuku, dôležitých poznatkoch, ktoré tvorcovia priniesli už v počiatkoch a zásadách, ktoré platia dodnes. Vojna a film majú k sebe od začiatku spoločnej cesty blízko. Tento rok si pripomenieme rovnako 120. výročie vzniku filmu.