Okresná súťaž v prednese poézie a prózy, ktorú organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši 16. 04. 2015 pozná víťazov. Na krajskú súťaž postupujú:

Víťazi 2015