Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši pripravilo 27. marca prednášku Ako žiť šťastný život. Podujatie bolo verejné a zúčastniť sa ho mohol každý záujemca. Tucet zvedavcov si vypočulo myšlienky a postrehy prednášajúceho Raba Karabekyana z Trnavy.

Fotogaléria

Hlavným motívom bolo poukázanie na fakt, že každý má právo na šťastný život a všetko, čo k tomu potrebuje má vo vlastných rukách. Počas prednášky sa účastníci dozvedeli, prečo pozitívne myslenie nefunguje tak ako si človek myslí a taktiež čo je príčinou pocitu nešťastia. Prednášajúci si ako vzor „šťastnej bytosti“ vybral rozprávkovú postavičku Spongebob a pomocou jeho príbehu demonštroval, aký je rozdiel medzi vonkajšími okolnosťami a vnútorným nastavením každého človeka. Po prednáške nasledovala voľná diskusia. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a každý z účastníkov si odniesol cennú skúsenosť, ktorá mu môže pomôcť udržať si pocit šťastia aj v situáciách, v ktorých to doteraz nedokázal. Mediálnym partnerom podujatia je týždenník Pokrok.

Leave a Comment