Na krajskej prehliadke amatérskeho filmu Cineama 2015, ktorá sa uskutočnila 11. apríla v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom reprezentovali náš okres filmári z filmového klubu Urtica film zo Žihľavy. Predstavili videoklip Babička Mary a filmový experiment Vtedy padáš, oba v kategórii C – nad 21 rokov.

Fotogaléria

Výsledková listina – cineama 2015 kraj

Porota rozhodovala v zložení Doc. Marcela Plítková, ArtD., (predseníčka poroty),  Mgr. Roman Varga a Martin Károly (členovia poroty). Neľahkou úlohou bolo pre nich vybrať filmy, ktoré postúpia na celoštátnu prehliadku Cineama. Tento rok sa uskutoční  5. – 7. júna v Nitre.  V tvrdej konkurencii sa podarilo vybojovať si postup obom filmom z nášho okresu. Ocenenie za 2. miesto v kategórii C s videoklipom Babička Mary si prevzal Ing. Ivan Vredík z filmového klubu Urtica z rúk porotcu Bc. Martina Károlyho. Náš okres bude reprezentovať aj na celoslovenskej súťaži Cineama, držme palce!