Amatérski filmári súťažili

Filmári a filmoví nadšenci sa stretli na regionálnej súťažnej prehliadke amatérskeho filmu Cineama 2015 vo Veľkom Krtíši. Podujatie organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou. V sobotu 14. marca zavítali autori z okresov Zvolen, Lučenec, Poltár, Detva a Veľký Krtíš na súťažnú prehliadku, ktorá predstavila ich tvorbu.

Fotogaléria

Výsledková listina

.

Prihlásených bolo 12 autorov a autorských kolektívov, od ktorých sa premietalo 21 filmov rôznych žánrov. Súťažné kategórie sú rozdelené podľa veku na Skupinu A – autori do 16 rokov, Skupina B – autori od 17 do 21 rokov a Skupina C – autori nad 21 rokov. V A Skupine sa predstavili tri filmy, zároveň to boli jediní predstavitelia animovanej tvorby, v Skupine B premietali jeden film a Skupina C bola zastúpená 17 filmami. Z nášho okresu potešila účasť autorov: Dominik György s filmom Nehraj net, skús pet, Norbi Erdély predstavil Mesto Veľký Krtíš vo svojej kráse a film Cobra 11, Tvorcovia z filmového klubu Urtica Film zo Žihľavy prezentovali aktuálnu tvorbu filmami Babička Mary, HAH v znamení grimás a Vtedy padáš. Náš okres taktiež zastúpili účastníci filmového festivalu HAH 2014, ktorí spoločne nakrútili film Hlupáci. Počas nakrúcania tohto filmu zároveň vytvorili zápis v Knihe slovenských rekordov „Najviac nehercov v hranom amatérskom filme“. Porota bola v zložení Mgr. art. Ján Adamove, ArtD., vysokoškolský pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Mgr. art. Ján Čorba, kameraman RTVS Banská Bystrica z Medzibrodu a Renáta Adamová, odborná pracovníčka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Súťaž je príležitosťou pre každého, kto má záujem svoje filmy prezentovať a ďalej napredovať.  Súčasťou súťaže je rozborový seminár, kde odborná porota zhodnotí  klady a zápory filmov. Autori tak mali možnosť si vypočuť usmernenia poroty, ktorá má za sebou odborné vzdelanie a rovnako bohatú prax. Usmernenia k obrazu a zvuku tak môžu zužitkovať pri svojej nasledujúcej tvorbe. Do rozborového seminára sa aktívne zapojili aj samotní autori. Súťaž má postupový charakter a porota rozhoduje postupujúcich na Krajskú súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby Cineama 2015, ktorá sa uskutoční v Žiari nad Hronom 11. apríla 2015.

Prehliadka amatérskeho filmu priniesla príležitosť nielen pre prezentáciu autorov, ale aj pre záujemcov o filmové diela. Porota ocenila narastajúcu kvalitu tvorby autorov . Amatérske filmy budú mať možnosť diváci najbližšie uvidieť na filmovom festivale HAH v Dolnej Strehovej 25. júla 2015.