Dňa 19. – 20. septembra 2014 sa uskutoční prvý ročník festivalu DIVADELNÉ DIŠPUTY, ktorý pripravujeme s Múzeom bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni, Obecným úradom v Stredných Plachtinciach a mestským kultúrnym strediskom vo Veľkom Krtíši.

Zámerom festivalu je oživiť divadelné tradície a podnietiť nové formy činnosti v oblasti ochotníckeho divadla. Je tu vytvorený priestor pre vzdelávanie, komparáciu úrovne v jednotlivých divadelných zoskupeniach, výmenu skúseností a riešenie problémov, s ktorými sa divadelníci v našich regiónoch stretávajú. Program je určený predovšetkým vedúcim a členom ochotníckych divadelných súborov Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj širokej verejnosti.

V rámci festivalu sa uskutočnia tvorivé dielne, vystúpia ochotnícke divadelné súbory BBSK a predstaví sa divadelná legenda z regiónu Hont a Novohrad. Prvý ročník bude venovaný spomienke na Júliusa Pántika, súčasťou ktorej bude aj beseda s hercom Milanom Kňažkom.

Pozvánka DIVADELNÉ DIŠPUTY 2014

Prihláška a harmonogram DIVADELNÉ DIŠPUTY 2014