Detský Hudobný festival – krajská postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

Dňa 7.mája 2014 sa v obci Kokava nad Rimavicou konala súťažná prehliadka detského folklóru. Súťažili v nej deti z detských folklórnych kolektívov banskobystrického kraja, ktorí postúpili na krajskú prehliadku zo svojich okresných a regionálnych prehliadok. Organizátorom tohto podujatia bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.  Všetky výkony spevákov a hudobníkov hodnotila odborná porota, ktorej predsedala Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. Etnomuzikologička a hudobníčka, členkou poroty bola aj Mgr. Tatiana Salajová – metodička pre folklór zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici a za Národné osvetové centrum v Bratislave Mgr. Michal Noga, odborný pracovník pre hudobný folklór. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzorom podujatia bolo Agrodružstvo Príbelce.

V prvej kategórii ľudové hudby sa nám predstavilo šesť ľudových hudieb. Priamy postup a zlaté pásmo získala detská ľudová hudba Zornička zo Zvolena a postup na návrh poroty získala detská ľudová hudba Čardáš z Hrušova.

V kategórii sólisti inštrumentalisti sa predstavilo 8 sólistov, najlepší bol Peter Belko z Čierneho Balogu, ktorý si hrou na heligónke vybojoval postup na celoštátnu prehliadku.

V Kategórii sólisti speváci sa predstavilo 13 spevákov a speváčok. Porota rozhodla že na celoštátnu prehliadku postúpi priamo Sára Varšová zo ZUŠ Heľpa a na návrh aj Adrián Rendek z Tomášoviec.

V Poslednej kategórii speváckych skupín si postup z pomedzi 11 kolektívov zabezpečili až tri spevácke skupiny a to DSS Slniečko z Detvy , DSS Lastovičky zo Zvolena a DSS ZUŠ Heľpa.

Celoštátna súťažná prehliadka sa bude konať už 7. a 8.  Júna 2014 v oravskej Habovke pod názvom Detský festival ľudovej hudby – Vidiečanova Habovka.

Protokol o výsledkoch DHF 2014