Dňa 21. marca 2014 o 9,00 hod. sme ako hlavní organizátori otvorili okresnú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy Škultétyho Zornička. Tak ako po iné roky, aj v tento deň sa súťažilo v dvoch hlavných kategóriách – prednes poézie a prednes prózy. Každá jedna mala 4 podkategórie, do ktorých sa zaraďovalo na základe ročníka na základnej, príp. strednej škole.

Prednes prózy hodnotila odborná porota v zložení – Mgr. Jarmila Siváková, Mgr. Eva Šoóšová a Štefánia Selská. Prednes poézie posudzovali – PeadDr. Jana Krajčiová, Mgr. Jana Báňayová a Mgr. Barbora Babicová.

Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo celkovo 39 recitátorov /17 v poézii a 22 v próze/ z 11 škôl okresu Veľký Krtíš /ZŠ Veľký Krtíš Komenského, ZŠ Veľký Krtíš Poľná, ZŠ Veľký Krtíš Nám. A. H. Škultétyho, Gymnázium Veľký Krtíš, ZUŠ Veľký Krtíš, ZUŠ Modrý Kameň, Spojená škola Modrý Kameň, ZŠ s MŠ Dolná Strehová, ZŠ s MŠ Hrušov, ZŠ s MŠ Bušince a ZŠ s MŠ Želovce/.

Víťazi každej kategórie postupujú na krajskú prehliadku Sládkovičova Radvaň, ktorá sa uskutoční 6. – 7. mája v Banskej Bystrici. Všetkým želáme veľa šťastia.

FOTKY

VÝSLEDKY


PREDNES PRÓZY:

I. kategória – 1. miesto Lenka Kladivíková /ZUŠ Veľký Krtíš/, 2. miesto Viktória Fajčíková /ZŠ Veľký Krtíš, Komenského/, 3. miesto Valentína Mižúrová /ZŠ Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho/.

II. kategória – 1. miesto Alexandra Ďurkovičová /ZŠ s MŠ Želovce/, 2. miesto Nikola Paumerová /ZŠ Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho/, 3. miesto Natália Michalíková /ZŠ Veľký Krtíš, Komenského/ a Richard Nagy /ZŠ Veľký Krtíš, Poľná/.

III. kategória – 1. miesto Gabriela Benyovicsová /ZUŠ Veľký Krtíš/, 2. miesto Romana Juchová /ZŠ Veľký Krtíš, Komenského/, 3. miesto Kristína Kováčová /ZŠ Veľký Krtíš, Poľná/.

IV. kategória – 1. miesto Radoslava Kečkárová /Gymnázium Veľký Krtíš/, 2. miesto Ivana Mazánová /ZUŠ Modrý Kameň/, 3. miesto Marcela Známová /Spojená škola Modrý Kameň/.

PREDNES POÉZIE:

I. kategória – 1. miesto Ema Krnáčová /ZŠ Veľký Krtíš, Komenského/, 2. miesto Matej Kušpál ZŠ s MŠ Bušince/, 3. miesto Lucia Bodnárová /ZŠ Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho/.

II. kategória – 1. miesto Laura Kladivíková /ZUŠ Veľký Krtíš/, 2. miesto Vanesa Sabolová /ZŠ Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho/, 3. miesto Jakub Krivda /ZUŠ Modrý Kameň/.

III. kategória – 1. miesto Laura Mlynáriková /ZUŠ Modrý Kameň/, 2. miesto Matej Adamov /ZŠ s MŠ Hrušov/, 3. miesto Alexandra Činčuráková /ZŠ s MŠ Dolná Strehová/.

IV. kategória – 1. miesto Adam Marenišťák /ZUŠ Modrý Kameň/.