Cineama priniesla tvorbu autorov zo štyroch okresov.

V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši. Súťaž mala regionálny charakter, takže predstavila tvorbu autorov z okresov Lučenec, Poltár, Zvolen a samozrejme Veľký Krtíš. Súťažná kolekcia pozostávala zo 16. filmov od 9. autorov a autorských kolektívov. Zastúpené boli žánre: hraný film, experiment, reportáž, dokument a jedna mimosúťažná znelka Cineama.  Čas filmovej projekcie prihlásených filmov bol približne 170 minút. Zastúpené boli skupiny A – autori do 16 rokov a C – autori nad 21 rokov (okrem študentov a absolventov filmových vysokých škôl).

Fotogaléria

Súťažnú filmovú kolekciu hodnotila porota v zložení: Mgr. art. Erik Boroš, Veľký Krtíš; Mgr. art. Ján Čorba ,Rozhlas a televízia Slovensko, Banská Bystrica a Renáta Adamová, odborná pracovníčka NOS Lučenec. Porota odporučila na postup do krajského kola Cineamy, ktoré sa uskutoční 12. apríla v Žiari nad Hronom tieto filmy: hraný film Death of ART (Smrť umenia) od Dominika Györgya z Veľkého Krtíša, experiment Upútavka od kolektívu Urtica filmu Ivana Vredíka a Štefana Plevu, ktorí reprezentovali okres Veľký Krtíš, od týchto autorov tiež reportáž Náš Mohelničák. Z reportáží ďalej porota vybrala snímok Traťováci v akcii od Emila Chlebničana z okresu Zvolen, Faerské ostrovy od Roba Tótha z Veľkého Krtíša a film Stavanie Májov od Vlada Kružica zo Zvolena. Medzi dokumentmi postupujú filmy Včielka Vierka od Emila Chlebničana z okresu Zvolen a Fujarovania od Vladimíra Kružica zo Zvolena. Z hraných filmov diváci v Žiari nad Hronom uvidia filmy Lofofóra od Ivana Vredíka a Štefana Plevu z Urtica filmu a Šum od Ivana Kuchárika a Jakuba Masarika zo Zvolena.

Porota pozitívne hodnotila úroveň niektorých filmov a zručnosť filmových amatérov. Po ukončení projekcie sa uskutočnil odborný seminár. Autori tak mali možnosť konfrontácie svojich diel s odborníkmi z poroty, ako aj s inými autormi. Mnohé rady a usmernenia zo strany poroty by mali prispieť k skvalitneniu tvorivej práce aj do budúcnosti. Súťaž filmových amatérov Cineama 2014 priniesla zaujímavú mozaiku tvorby za posledný rok. Okrem pestrosti žánrov bola možnosť vidieť filmy od autorov z viacerých okresov. Amatérsky film má v našom okrese stále svoje miesto.

Leave a Comment