Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička sa tento rok konala 6. novembra 2013 v priestoroch knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. V štyroch súťažných kategóriách súťažilo 21 detí z 9 základných, základných umeleckých, či stredných škôl z celého okresu Veľký Krtíš. Predsedníčkou odbornej poroty bola PeadDr. Jana Krajčiová a v neľahkom rozhodovaní jej pomáhali Mgr. Barbora Babicová a Mgr. Jana Báňayová. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 22. novembra 2013 v Lučenci. Držíme im palce!
Fotogaléria

Výsledky okresného kola
I. kategória /2. – 4. ročník ZŠ/:
1. miesto - Daniel Fischer /ZŠ s MŠ Hrušov/
2. miesto – Miriama Kuboleková /ZŠ Veľký Krtíš, Poľná/
3. miesto – Romana Ragačová /ZŠ s MŠ Dolná Strehová/
II. kategória /5. – 6. ročník ZŠ/
1. miesto – Soňa Sojková /ZUŠ Veľký Krtíš/
2. miesto – Dorota Turoňová /ZŠ Veľký Krtíš, Poľná/
3. miesto - Alexandra Ďurkovičová /ZŠ s MŠ Želovce/
III. kategória /7. – 9. ročník ZŠ/
1. miesto – Matej Hrubčo /Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš/
2. miesto – Gabriela Benyovicsová /ZUŠ Veľký Krtíš/
3. miesto – Jakub Marenišťák /ZŠ s MŠ Modrý Kameň/
IV. kategória /stredné školy/
1. miesto – Adam Marenišťák /Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš/