Hradčianka bodovala na Hradskej muzike 2013 hneď dvakrát.

V nedeľu dňa 15.septembra 2013 sa v Modrom Kameni   tradične už po dvanásty krát stretli  malé dychové hudby banskobystrického samosprávneho kraja na podujatí Hradská muzika 2013. Organizátormi tohto podujatia  boli BBSK Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Dychová hudba Hradčianka a Mesto Modrý Kameň. Podujatie sa  konalo s finančným prispením ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Počasie tento rok  podujatiu prialo, keďže deň predtým vytrvalo pršalo,  no v nedeľné popoludnie sa krásne vyčasilo a tak si početné publikum mohlo nerušene vypočuť   štyri  dychové hudby z nášho kraja  a to:  DH Sebechlebskí hudci zo Sebechlieb, domácu DH Hradčianka z Modrého Kameňa, DH Hradovanka z Tisovca a DH Gemerčanka z Revúcej. Na úvod všetkých účinkujúcich aj divákov privítal na Lipovom námestí v Modrom Kameni primátor mesta  Ing. Aladár Bariak. Vystúpenia jednotlivých dychových hudieb hodnotila odborná porota, ktorej predsedal  Pavel Šianský, dirigent a hudobný skladateľ z Banskej Bystrice,  členmi odbornej poroty bol   Mgr. Milan Strenádka – učiteľ hudby a hudobník z Veľkého Krtíša a jeho syn Mgr.art. Mário Strenádka – profesionálny hudobník, absolvent VŠMU.

Jednotlivé kapely postupne  zahrali a  potešili  obecenstvo zmesou valčíkov,poliek, interpretovali známe slovenské šlágre, ľudové piesne upravené pre dychovky. Odznelo aj známe tango Rodný môj kraj od Gejzu Dusíka, no aj skladba od Michaela Jacksona Heal the World.

Dychová hudba Hradčianka získala cenu primátora mesta Modrý Kameň a cenu za najlepší inštrumentálny výkon dostali dvaja jej členovia a to Martin Černák a Jozef Nociar.            Cenu za najlepší vokálny prejav získal Ján Benda z DH Gemečanka  a zároveň táto dychová hudba   získala  aj cenu za najlepšiu dramaturgiu a javiskový prejav.  DH Sebechlebskí hudci a DH Hradovanka  boli ocenené diplomom  za propagáciu dychovej hudby v regióne. Po vyhodnotení nasledoval rozborový seminár,  určený pre kapelníkov a umeleckých vedúcich súborov.

Na záver dychové hudby zahrali divákom spoločne na tzv. Monster koncerte a takto sa rozlúčili už s dvanástym ročníkom tohto vydareného festivalu v najmenšom meste Slovenska. O vynikajúcej atmosfére na festivale sa vyjadril aj predseda poroty  Pavel Šianský:  „12. ročník festivalu malých dychových hudieb BBSK Hradská Muzika bol zo strany usporiadateľov pripravený tradične na veľmi dobrej úrovni. Najväčší vzostup zaznamenala domáca DH Hradčianka, ktorej patrí aj veľké poďakovanie za spoluorganizovanie festivalu.“

Fotogaléria