Kúpalisko v Dolnej Strehovej aj tento rok privítalo účastníkov festivalu z celého Slovenska a Čiech.  Počasie prialo a akcia prebiehala od piatku 26. júla do nedele 28. júla v kolektívnom duchu zábavy a humoru. Organizátormi boli Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s Amatérskym filmovým klubom Urtica. 23. ročník zahájilo v piatok podvečer vystúpenie folklórnej skupiny Geľovianka zo Sebechlieb, ktorí predviedli tradičné piesne a tance z nášho regiónu. Následne tradičný program humornej skupiny Hotovo z Rimavskej Soboty zaujal celé publikum. Málokto sa dokázal zdržať smiechu pri ich interpretáciách baletu, šansónu či predvádzaní kuchárskeho umenia školskej kuchárky. Známe trio premiéru svojho vystúpenia nazvalo „Cez pauzu“ a koncipovali ho špeciálne na tento festival gagov a humoru.  História filmového festivalu  je od začiatku spojená s Amatérskym filmovým klubom Urtica zo Žihľavy, ktorý spolu s vtedajším Regionálnym osvetovým strediskom vo Veľkom Krtíši v roku 1990 usporiadali prvé verejné premietanie ich tvorby. Sála kultúrneho domu v Žihľave bola plná divákov z okolia, ale aj hostí z Amafilmu Nicolaus Liptovský Mikuláš. Po úvodných slovách organizátora a odovzdaní koša plného žihľavy k príležitosti 15. výročia založenia klubu vypadla elektrika v celom okolí. Napriek neplánovanej hodinovej prestávke však sála ostala plná a projekcia mohla začať. Po nultom ročníku na základe pozitívnych ohlasov nasledovalo organizovanie 1. ročníka Letného festivalu amatérskych filmov LFAF v roku 1991 na termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej. Prvé tri ročníky tvorili filmy hrané, dokumentárne a reportáže. Festivalu sa zúčastňovala čoraz širšia paleta autorov (od roku 1992 aj českí zástupcovia) a na základe diváckych ohlasov sa festival začal zameriavať na filmy humorné. Od roku 1994 nesie festival názov Letný filmový festival hraného amatérskeho humoru, v skratke HAH.

V piatok večer (26. júla) po predstavení komickej skupiny Hotovo sa autori zišli, aby prediskutovali námety na natáčanie spoločného filmu. Tentoraz prišli s námetmi Jaroslav Ondo z Prešova a domáci zástupcovia Štefan Plevo a Ivan Vredík z Urtica filmu. Zámerom bolo nájsť zhodu pri nakrúcaní spoločného filmu. V sobotu (27. júla) doobeda nasledovalo spoločné natáčanie, do ktorého sa zapojili takmer všetci účastníci, ale aj rekreanti kúpaliska. Námetmi boli samozrejme humorné situácie a gagy. Spoločný film budú môcť diváci vidieť v premiére na budúcoročnom HAHu, ten rok bol v súťaži vlaňajší projekt s názvom Tonic-oviny. Sobotný podvečer patrí indiánskym hrám, kde si môžu účastníci zmerať sily v strieľaní na bizóna, hádzaní apačských kruhov na bizónie lebky, preťahovaní lanom či ceste opitých indiánov. Pri plnení úloh zažili všetci plno zábavy, čo len potvrdzuje humorný ráz festivalu.

Hlavná časť festivalu – súťažná projekcia  prilákala množstvo ľudí, keďže sa jedná o vyvrcholenie podujatia. Keďže býva dobrým zvykom premietať priamo v areáli kúpaliska pod holým nebom, veľkým lákadlom bolo aj s tým spojené večerné kúpanie. Počasie tento rok organizátorom prialo, kúpalisko si dokonca v tento deň zapísalo rekord v návštevnosti. Večer na premietanie prišlo približne 320 ľudí, plus ďalší rekreanti, ktorí uprednostnili pobyt v bazéne. Zahájenie festivalu je spojené s vyfajčením fajky mieru a nesie sa v duchu indiánskych tradícií, charakteristických pre tvorbu filmového klubu Urtica. V súťaži diváci uvideli 20 hraných a animovaných amatérskych filmov, z toho 10 českých a 10 slovenských. Najkratší film mal necelých 30 sekúnd, najdlhší 7 minút. Každý divák odovzdal hlas trom filmom. Hlasovania sa zúčastnilo 215 divákov a čas na sčítanie hlasov vyplnilo duo Tomáš Pohorelec a Matej Urban so svojím piesňovým recitálom. Hlavná cena – Zlatá rúra je pomenovaná po legendárnom hercovi Urtica filmu z 90.tych rokov. Dežo Oláh-Rúra dokázal rozosmiať publikum svojím prirodzeným hereckým prejavom. Tento rok si Bronzovú rúru so 71 hlasmi vybojoval Miro Ardon z Lukáčoviec so svojím filmom Policajná. Policajnej téme sa venoval aj víťaz Striebornej rúry Bohumír Novák z Nového Města na Moravě (ČR) so svojím animovaným filmom Pomáhat a chránit, ktorý získal 81 hlasov. Víťazmi Zlatej rúry so ziskom 112 hlasov sa stala dvojica Štefan Raniak a Lukáš Očko z OA Kamera tímu Modrý Kameň so svojím filmom Jáááj 2. Potvrdili tak neutíchajúci divácky záujem. Podľa slov autorov ich toto víťazstvo prekvapilo, pretože konkurencia bola silná. Minulý rok si modrokamenčania odniesli takisto zlatú rúru. Ďalšie ceny udelené na festivale boli: Cena starostu obce Dolná Strehová, ktorú získalo duo Ján Kuska a Ľuboš Trizna z Amafilmu Nicolaus, L. Mikuláš za film Fén, Cenu Urtica filmu –bizóniu kosť  pomaľovanú  indiánskymi motívmi dostal Miro Ardon za film Policajná. O Cene poroty rozhodovali profesionálni tvorcovia Peter Dimitrov, Roman Varga, Ján Adamove spolu s grafikom a výrobcom fajok Patrikom Slažanským a riaditeľkou Hontansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš Ivanou Leškovou. Udelili ju filmu 660 od Jaroslava Onda a Tomáša Tepeláka z Prešova. Cenou bola ručne vyrobená fajka od Patrika Slažanského.

Festival Hraného amatérskeho humoru má svoj 23. ročník úspešne za sebou. Záujem zo strany divákov ako aj autorov prezrádza, že aj budúci rok sa máme na čo tešiť. Festival vznikol s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.

Fotogaléria