Dňa 2.februára 2013 sa v rázovitej obci Hrušov (okres Veľký Krtíš), ktorá je známa svojím jedinečným festivalom Hontianska paráda, konal už po tretí  krát Folklórny krojový  ples – ples pre folklórne skupiny a súbory z Hontu.

Tento ples je zaujímavý najmä tým, že všetci zúčastnení sú oblečení vo svojich krojoch – tradičnom odeve na ktorý by sme nemali v žiadnom prípade zabúdať. Cieľom organizátorov tohto plesu je najmä uchovávať ľudové tradície, ktoré sú na Slovensku stále veľmi živé, umožniť prezentáciu svojho bohatého dedičstva kolektívom aj jednotlivcom, utvárať nové priateľstvá medzi folkloristami a vymieňať si cenné rady na poli folklórneho hnutia.

V sobotu podvečer sa v Hrušove zišli folkloristi z okresov Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Štiavnica,  Nitra ale aj z iných kútov Slovenska. Organizátormi podujatia bola domáca folklórna skupina obce Hrušov, MO Matice slovenskej v spolupráci s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom vo Veľkom Krtíši.

Hostiteľmi tohto plesu boli domáci Hrušovčania a vyše tristo zabávajúcim sa folkloristom hrala do tanca Podjavorská muzika pod vedením Michala Brodnianskeho zo Sásy. Zúčastnené folklórne skupiny a to Hrušov z Hrušova, Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec, Rozmarín z Pliešoviec, Jaročan z Jarku, Vajrab z Pukanca, Radosník zo Záhoriec a iní prezentovali svoje kroje v plnej kráse, ale dali sa tu vidieť aj kroje z iných končín ako Podpoľanie, Terchová, Liptov, Horehronie. Nápad organizovať  podujatie tohto druhu v týchto končinách  skrsol v hlave mladého folkloristu Andreja Babiara člena folklórnej skupiny Bažalička.  Bol to  dobrý nápad o čom svedčí aj stále stúpajúca úroveň a zvýšený záujem o toto podujatie. Na tohtoročnom plese sa bavilo 360 folkloristov. Obrovská vďaka patrí Hrušovčanom, ktorí úlohu organizátorov a hostiteľov bezchybne zvládli a pre plesajúcich okrem príjemnej pohody pri hudbe a hodnotných vystúpeniach pripravili vynikajúce občerstvenie a miestne gastronomické špeciality.

Pevne veríme, že sa takto o rok opäť stretneme všetci v Hrušove na tomto krásnom podujatí, ktoré nemá široko-ďaleko páru a budeme inšpiráciou aj pre iné skupiny v Banskobystrickom kraji.