BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a obec Stredné Plachtince Vás srdečne pozývajú na SPIEVANKY POD POHANSKÝM VRCHOM, ktoré sa uskutočnia 4. decembra 2010 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach.

Fotky

V programe VIĽEŤEV TÁK /balady Hontu a Novohradu/ sa predstavia: Ženská spevácka skupina Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Mužská spevácka skupina Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Ženská spevácka skupina z Hrušova, Andrej Babiar zo Želoviec, Viera Draková zo Strhár, Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša a Štefánia Selská z Príbeliec.

V druhej časti programu vystúpia: FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, FSk Hrušov z Hrušova, speváčka Štefánia Selská z Príbeliec, heligonkári z Hrušova, ľudoví rozprávači – kmotrovci z Plachtiniec a Príbeliec a Ján Ďurov z Veľkého Krtíša.

Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,5 €. Platia aj kultúrne poukazy.