Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš vyhlásilo túto súťaž pri príležitosti 7. ročníka Festivalu ČIPKA V HONTE. Festival sa uskutočnil 3. júla 2010 v obci Lackov a kolekcia obrázkov bola súčasťou výstavy tradičnej hontianskej čipky.

Do súťaže sa zapojili Kluby paličkovanej čipky Okolok, Babka a Priadky z Bratislavy, KPČ Žilina, Banská Bystrica, Veľký Krtíš a čipkárky z Bardejova, Bzovíka, Serede a Šenkvíc. Spolu bolo 33 súťažných prác od 27 autoriek.

Súťažné práce hodnotila porota v zložení:

Mgr. Katarína Chruščová, riad. RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Mgr. Alexandra Kossárová, POS Zvolen

Ing. Zuzana Pešatová, Zvolen

Výsledky súťaže:

1. miesto: Mgr. Iveta Žlnková, KPČ Veľký Krtíš

2. miesto: Mária Hnidková, KPČ Žilina

3. miesto: Irena Tureková, KPČ Babka, Bratislava

viď foto