BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Obec Lackov, Obec Sucháň a mikroregión Východný Hont vás pozývajú na 8. ročník festivalu ČIPKA V HONTE, ktorý sa uskutoční 3. júla 2010 v Lackove.

PROGRAM:

10,30 – 11,30 hod. – Svätá omša v rímsko-katolíckom kostole

13,00 hod. – otvorenie festivalu, AKO SA DORÁBA CHLIEB – program detských folklórnych súborov z obcí Bzovík, Hrušov, Sucháň a Uňatín

14,00 – 20,00 hod. – Výstava ČIPKA V HONTE a súťažná výstava VTÁČIK LETÁČIK /kultúrny dom/

14,00 – 16,00 hod. – Obrazová prezentácia PREMENY ČIPKY – projekcia opakovaná každých 30 minút /Dom charity/

16,00 hod. – NA JARMOKU – program folklórnych skupín z obcí Cerovo, Dačov Lom, Plachtince, Príbelce, Sehohrad a Sucháň

Ľudový dom: výstava a činnosť Klubu Moja dedovizeň.

Sprievodné podujatia: Prezentácia ľudovo-umelecných výrobkov, ukážky hasičov, jazda na koníkoch.

Podujatie sa uskutoční s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR. Podujatie podporili: Banskobystrický samosprávny kraj, Poľnohospodárske družstvo Senohrad a Milan Záchenský.