images16

Dňa 3. októbra 2009 o 17.00 hod. sa uskutočnila okresná súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov – FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU. Podujatie sa konalo v rámci Madáčovských dní – festivalu literatúry, tanca a hudby, v kultúrnom dome v Dolnej Strehovej. Zúčastnili sa ho interpréti ľudových piesní z okresu Veľký Krtíš.

pozri fotky

Odborná porota v zložení Mgr. Igor Gašpar, PhD. a PhDr. Andrea Jágerová pridelili jednotlivým súťažiacim zlaté, strieborné a bronzové pásma.

Výsledky prehliadky

KATEGÓRIA SÓLISTI SPEVÁCI:

Drahomír Parkáni z Príbeliec – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Lucia Bystrianska z Dolnej Strehovej – zlaté pásmo

Ivana Suchánska z Dolných Plachtiniec – strieborné pásmo

KATEGÓRIA SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI:

Andrej Babiar zo Želoviec /gajdy/ – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Ján Guľáš z Dačovho Lomu /heligónka/ – bronzové pásmo

Gabriel Rimóci z Veľkej Čalomije /citara/ – bronzové pásmo

KATEGÓRIA SPEVÁCKE SKUPINY:

Ženská spevácka skupina z Hrušova – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Mužská spevácka skupina z Plachtiniec a Príbeliec – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Mužská spevácka skupina z Dolnej Strehovej – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Ženská spevácka skupina z Dačovho Lomu – strieborné pásmo

Ženská spevácka skupina z Dolnej Strehovej – strieborné pásmo.

Krajská predliadka sa uskutoční 21.11.2009 v Telgárte.