Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou.