Zabezpečenie hudobno-kultúrnych podujatí v širokom spektre rôznych hudobných žánrov.