Detský festival ľudovej hudby je súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Okresné kolo súťaže pripravujeme 23. apríla 2010 v kultúrnom dome v Hrušove.

Tešíme sa na detských milovníkov ľudovej hudby z celého nášho okresu.

DFĽH – propozície

DFĽH – záväzná prihláška

VÝSLEDKY PREHLIADKY

Kategória ľudové hudby:

Malí heligonkári z Hrušova – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku.

Kategória spevácke skupiny:

Dievčenská spevácka skupina Ragačinka z Hrušova – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku.

Kategória sólisti inštrumentalisti:

Matej Adamov z Hrušova – heligónka – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Dominik Drozdík z Hrušova – heligónka – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Erik Lenický z Balogu nad Ipľom – citara – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Vladimíra Kolibíková z Hrušova – heligónka – zlaté pásmo

Ján Korpáš z Hrušova – heligónka – strieborné pásmo

Katarína Kelemenová z Hrušova – heligónka – strieborné pásmo.

Kategória sólisti speváci /1.  – 4. ročník ZŠ/:

Jerguš Ragač z Veľkého Krtíša – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Katarína Karáseková z Veľkého Krtíša – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Kristína Kortišová z Dolnej Strehovej – zlaté pásmo

Natália Ema Beľová z Dolnej Strehovej – strieborné pásmo

Andrea Kelemenová z Hrušova – strieborné pásmo

Zuzana Kupcová z Príbeliec – bronzové pásmo

Ema Kozmová z Veľkého Krtíša – bronzové pásmo

Nikola Paumerová z Novej Vsi – bronzové pásmo

Paulína Macková z Príbeliec – bronzové pásmo.

Kategória sólisti speváci /5.  – 9. ročník ZŠ/:

Vladimíra Kolibíková z Hrušova – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Kristína Didiová z Ľuboriečky – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

Petra Nosáľová z Dolného Bukovca – zlaté pásmo

Michal Kupec z Príbeliec – bronzové pásmo.