spravili sme par fotiek

pred spustením filmovej projekcie, alebo čakanie na Fajku mieru


Akt fajčenia Fajky mieru medzi slovenskými a českými filmovými bratmi.

Vítazi 18. ročníka HAH