PROGRAM na november 2008

By | 23. Október 2008

zoznam pripravených akcii na november 2008

Umelecké slovo, divadlo

Tvorivá dielňa pre vedúcich
detských divadelných krúžkov
7.11. o 8,30 hod.
ZUŠ Veľký Krtíš

Stretnutie literárneho klubu
28.11. o 16,00 hod.
Dom dôchodcov a Domov sociálnych služieb
Veľký Krtíš

Foto – film – výtvarníctvo

Základy fotografovania
Praktický kurz
lektor: Mgr.M.Zaťko, Banská Bystrica
29.11. o 9,00 hod. – Veľký Krtíš

Hudba, spev, tanec

Gorazdove dni
Celoslovenská prehliadka speváckych zborov
8.11. – Zvolen

Tvorivá dielňa pre vedúcich
nefolklórneho tanca
14.11. o 10,00 hod.
ZUŠ Veľký Krtíš

Tvorivá dielňa pre vedúcich FSk
školenie v rámci KP Nositelia tradícií
22.23.11. – Čierny Balog

Spievanky pod Pohanským vrchom
program folklórnych kolektívov zameraný na poľné piesne a uspávanky
29. 11. o 17,00 hod. – KD Str. Plachtince