fotogaléria

Divadelné dišputy Rozhýb to! CP Cineama Nitra
 
Detský folklórny festival prednáška Kyberšikana Škultétyho zornička
 
V rytme tanca 2016 Krajská prehliadka Cineama Žiar nad Hronom RP Cineama
 
Analýza dramatického textu Prijatím ku šťastiu Metodický deň pre pedagógov
 
Výstava fotografií Michal Svítok Spievanky pod Pohanským vrchom - Kračúnske šťedrivke Filmová žatva Žihľava 2015
 
Divadelné dišputy 2015 Deti v obraze Koprovnica Hradská muzika 2015
 
Vojna a film - prednáška Detský folklórny festival 2015 Zlatý slávik Veľký Krtíš 2015
 
Projekcia filmov zo Cineamy na Strednej odbornej škole Veľký Krtíš V rytme tanca - súťaž Krajská prehliadka amatérskeho filmu Cineama 2015 Žiar nad Hronom
 
Ako žiť šťastný život Jar v Honte Regioálna prehliadka Cineama 2015
 
Nedeľné etnodopoludnie Letom stredovekom filmový festival HAH 2014
 
Divadelné dišputy 2014 Balašova pieseň Hradská Muzika 2014
 
Detský hudobný festival - Kokava nad Rimavicou 2014 Krajská prehliadka Cineama 2014 Žiar nad Hronom Cineama 2014
 
Profile Photos Škultétyho Zornička 2014 Výchovný koncert pre deti z Materskej školy Záhorce
 
Fašiangy,fašiangy - výchovný koncert pre ZŠ s MŠ Príbelce Hontianska čipka 2014 Fašiangy v Príbelciach 2014
 
Z literárnej studnice regiónu Vianoce na Honte Timravina studnička
 
Hoj vieňok zelený - Spievanky pod Pohanským vrchom Výtvarný salón 2013 Hradská Muzika 2013
 
Amatérsky filmový festival HAH 2013 Obrázky z Hrušova a Hontu (výstava z výtvarného plenéra na Hontianskej paráde 2013) Cineama 2013
 
Krajská tvorivá dielňa 2013 Detský folklórny festival 2013 Divadelné Révy 2013
 
Hajovke, hajovke CHRÁMOVÁ PIESEŇ 2012 Hradská muzika 2012
 
HAH 2012 HAH 2011 Dolná Strehová Čipka v Honte 2011 - Vyhodnotenie súťaže paličkovanej čipky „Najkrajší obrúsok“
 
Jar v Honte - výchovno vzdelavacie podujatie Krajská Prehliadka Cineama 2011 Nositelia tradícií - tvorivá dielňa
 
Spievanky pod Pohanským vrchom 2010 Chrámová pieseň 2010 35 rokov - FK Urtica
 
HAH 2010 Vtáčik-letáčik Hradská muzika 2010
 
Detský festival ľudovej hudby - krajská prehlidka V rytme tanca Detský festival ľudovej hudby 2010
 
Škultétyho Zornička 2010 Dolno-strehovské divadelné révy 2010 Fašiangy 2010
 
Vianočná pieseň 2009 Krajská prehliadka Chrámová pieseň 2009 Festival hudobného folklóru 2009
 
Okresná prehlidka Chrámová pieseň 2009 Svetový deň turizmu, Fiľakovo HAH 2009
 
Literárne leto 2009 Hradská muzika 2009 Krása letačky 2009
 
Čipka v Honte 2009 Balašova pieseň 2009 Krajská prehliadka DFS v Kokave nad Rimavicou 2009
 
V rytme tanca 2009 Spievanky pod Pohanským vrchom 2008

Google Picassa albumy skončili platnosť

Odkaz na fotogalériu nájdete tu.