Výtvarný salón 2021

By | 19. Február 2021

Výzva neprofesionálnym výtvarníkom okresu Veľký Krtíš:Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizuje aj v tomto roku okresné kolo celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum (hlavný organizátor Národné osvetové centrum – NOC, www.nocka.sk) pod názvom Výtvarný salón. Prihlásiť sa môžu všetci neprofesionálni výtvarníci okresu spĺňajúci kritériá propozícií súťaže (viď nižšie). Prihlásené práce je potrebné priniesť, za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení, na adresu H-IOS, Nám. A.H.Škultétyho 5, VK, prípadne ma kontaktujte (osvetasitar@gmail.com, 0950 479 878) a nájdeme riešenie. Práce budú predložené odbornej porote, ktorá vyberie a odporučí diela na postup do krajského kola. Rozborový seminár s výsledkami zverejníme online. Formu výstavy prihlásených prác ešte upresníme. Budeme sa tešiť na vaše diela a prajeme veľa inšpirácie.

Uzávierka prihlasovania do súťaže: -do 31. 03. 2021 https://youtu.be/DpZCgtg4aUg – inštruktážne video k prihlasovaniu.

https://www.sosbb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=263 – propozície .