AMFO 2021

By | 19. Február 2021

Výzva fotografom okresu Veľký Krtíš:Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizuje okresné kolo celoslovenskej postupovej súťaže AMFO (AMatérska FOtografia), ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum (NOC, www.nocka.sk). Prihlásiť sa môžu všetci neprofesionálni fotografi okresu spĺňajúci kritéria vyhlasovateľa (viď. nižšie propozície). Prihlasuje sa online na stránke NOC, návod nájdete v priloženom videu. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehne okresné kolo online, rozborový seminár zverejníme na našej fb/web stránke po zasadnutí poroty. Prihlásené fotografie mi posielajte na mail: osvetasitar@gmail.com. Postupujúce práce vytlačíme u nás na osvete a po skončení súťaže odovzdám autorom za odmenu.

V prípade nejasností ma kontaktujte mailom, prípadne na tel.č.: 0950479878. Budem sa tešiť na vaše diela. https://www.nocka.sk/…/2018/09/AMFO-2021-propozicie.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg&feature=emb_logo – videonávod k prihlasovaniu