Prehovor a buď

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 14.9.2020 sa naši nadaní recitátori a ich pedagogičky mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2020 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi…

Zobraziť viac

INŠPIRATÍVNY SEMINÁR PRE HONŤANOV

Situácia regiónu Hont je v rôznych oblastiach výrazne ovplyvnená svojou nevýhodnou geografickou a tým i ekonomicko- sociálnou polohou. Rozdeľuje sa do siedmych okresov a dvoch samosprávnych krajov, čím sa oslabuje lokálpatriotizmus a vzájomná spolupráca medzi ľuďmi vo vybranom regióne. Okrem toho vplyvom dnešnej doby a nastoleného systému, kde sa mladí ľudia musia sťahovať za prácou, dochádza k degradácii pôvodnej kultúry…

Zobraziť viac