Vyhodnotenie a prezentáciu krátkych filmov prihlásených do regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2020 pre Vás chystáme, zo známych dôvodov, v tomto roku online. Prajeme príjemný kultúrny zážitok v bezpečí domova dňa 30.04.2020 od 15:00 hod.