Kyberšikana je novodobý fenomén, ktorý spája šikanovanie s prostredím internetu. Komunikácia na diaľku s kýmkoľvek poskytuje neskutočné výhody, avšak anonymita, ktorá sprevádza túto formu priniesla nové riziká. Najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti, pretože oni trávia množstvo času písaním si cez rôzne internetové služby. Kyberšikana sa odlišuje od obyčajnej šikany tým, že viac útočí na psychiku. Podľa štatistík až 50 % mladých ľudí do 16 rokov sa s kyberšikanou stretlo.

Fotogaléria

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko V. Krtíš v spolupráci s psychologičkou PhDr. Annou Balgovou z poradenského centra Bienestar vysvetlili deťom základné princípy a priniesli riešenia z problémových situácií. S deťmi zo základnej školy v Dolnej Strehovej 6. apríla diskutovali, pozerali videá s modelovými situáciami a poskytli priestor na otázky. Preventívnymi informáciami oboznámili 75 detí druhého stupňa. Deťom bola prezentovaná aj nová forma prepojenia “Virtuálna realita”. Záujem detí a ich zapájanie sa do diskusie sú pozitívnym signálom, že riziká a ich dopady im nie sú ľahostajné.

Leave a Comment