Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ, CVČ a Gymnázia vo Veľkom Krtíši pod názvom Detské Vianoce každoročne prispieva k predvianočnej atmosfére mesta Veľký Krtíš.

V týchto dňoch boli školám doručené propozície tejto výstavy. Výstava je určená okrem žiakov škôl aj deťom materských škôl v meste Veľký Krtíš. Už teraz sa tešíme na krásne výtvarné dielka našich detí.

Propozície Detské Vianoce 2016