Plno zábavy a humoru predstavili účastníci workshopu Hrajme sa od 22. do 24. júla 2016 na Dolnej Strehovej. Divadelné predstavenie zamerané na stvárnenie humoru v hereckom prejave uviedli verejnosti v sobotu 23. júla. Jednalo sa o multimediálne dielo zhotovené účastníkmi pod vedením lektorky Mgr.art. Barbory Špánikovej ArtD. Tucet účastníkov rozosmial celé publikum a navodil príjemnú atmosféru, ktorá odkazuje na tradíciu festivalu HAH. Pod vedením lektorky boli účastníci oboznámení s charakteristickými znakmi komédie a následne rozvíjali herecké predpoklady vplývajúce na komickú situáciu a charakter dramatickej osoby v komédii prostredníctvom cvičení, hier, etúd, či písaných úloh. Po predstavení nasledoval rozbor a zhodnotenie výstupu. Okrem multimediálneho diela divákov oslovili aj vystúpenia komických a humorných skupín, hudobnej produkcie či večernej projekcie humorných amatérskych filmov. Hlavným organizátorom workshopu bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria