Monthly Archives: Február 2016

Cesta ku šťastiu

V dnešnej dobre sme svedkami dynamického vývoja. Za posledných 60 rokov ľudstvo zmenilo svet viac, ako počas celej svojej histórie. Existuje množstvo nových objavov, vedeckých smerov. Obrovským vývojom prešla medicína, psychológia a aj iné humanitné vedy. Všetko to úsilie by malo smerovať k tomu, aby ľudia žili plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život. Aká je však realita? Na tú si… Read More »

Ekológia zaujala učiteľov

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia uskutočnilo Metodický deň pre pedagógov. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 5. februára v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši bolo určené pre učiteľov základných a materských škôl okresu V. Krtíš. Pozvanie prijalo 14 pedagógov, ktorým svoju ponuku predstavili lektori zo SAŽP Timotej Brenkus a Andrej Šijak. Fotogaléria