Náš región sa môže pochváliť množstvom zaujímavostí a jedinečným dedičstvom ľudovej kultúry. Jedným z nich je čepcová čipka hrušovských a príbelských vzorov. Tylová čipka v Honte bol názov projektu, ktorý sa uskutočnil od 11. do 13. septembra vo Veľkom Krtíši. Organizátorom bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko a účastníčky kurzu prišli nielen z nášho okresu, ale aj zo Žiliny, Zvolena, či Banskej Bystrice. Spoločne sa učili náročnej technike krútenia, prekrižovania a následnej obťahovačky. Tento ozdobný prvok obsahuje zúbkovanie, ktorým sa jednotlivé čepce z Hrušova a Príbeliec od seba odlišujú.

Všetky úkony boli pod dohľadom odbornej lektorky Mgr. Ivety Žlnkovej z Veľkého Krtíša, ktorá pomáhala pri systematickej práci a náročných prevedeniach. Lektorka je aktívna bádateľka v oblasti tradičnej hontianskej čipky, autorka publikácie Paličkované čipky z Hontu. Vďaka jej zanieteniu je tradičná čipka v našom regióne neustále oživovaná. Náplňou kurzu bolo naučiť sa zhotovovať tylovú čipku, ktorá sa objavuje v ľudovom odeve regiónu Hont. Skúsenosti lektorky pozorne preberali všetky čipkárky, ktoré pracovali podľa vopred zhotovených pracovných predlôh. Tylová čipka sa používala nielen príležitostne počas významných sviatkov, ale v niektorých obciach aj ako každodenný odev. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Okrem samotnej tvorby čipiek mali účastníčky možnosť prehliadnuť si originálne čepce z Hrušova a Príbeliec. Priamy kontakt bol pre nich veľkým obohatením a silnou inšpiráciou. Rovnako premietnutý videozáznam spestril trojdňový program Tylovej čipky. Zámerom praktického kurzu bolo zachovať tylovú čipku, ktorá má v regióne Hont nezastupiteľné miesto. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti žien na tomto kurze dávajú nádej, že tylová čipka nezanikne a naďalej bude skrášľovať všedné dni.