Posledný júlový víkend (27. – 29. júla) ožije KUPKO AQUATERMÁL STREHOVÁ letným filmovým festivalom HAH (hraný amatérsky humor vo filme).  Stretnú sa tu amatérski filmoví tvorcovia zo Slovenskej a Českej republiky.

Vyvrcholením festivalu je v sobotu o 21.00 hod.  súťažná filmová prehliadka krátkych humorných filmov slovenskej a českej produkcie. Pod holým nebom pri bazénoch (v prípade nepriaznivého počasia v dolnostrehovskom kultúrnom dome) diváci uvidia dvadsať krátkych filmov, z toho  deväť od slovenských a jedenásť od českých autorov. Najkratšie filmy majú jednu minútu a najdlhší film trvá osem minút, celková dĺžka premietania je jedna hodina. Pred samotnou filmovou súťažou sa uskutoční slávnostný akt fajčenia FAJKY MIERU medzi slovenskými a českými filmovými bratmi, ktorí budú bojovať o ZLATÚ, STRIEBORNÚ a BRONZOVÚ RÚRU. V rámci súťaže udeľuje svoju cenu aj odborná porota, starosta obce Dolná Strehová a FK Urtica zo Žihľavy.

Po vyhlásení víťazov a udelení cien filmový festival nekončí, pokračuje polnočným kúpaním v bazénoch Aquatermálu.

Program HAH 2012: Hahprogram 12

Víťazi hohtoročného Letného filmového festivalu HAH 2012