HAH 2010

BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Obec Pôtor, Filmový klub Urtica Žihľava a Obec Dolná Strehová Vás pozývajú na 20. ročník letného filmového festivalu hraného amatérskeho humoru v dňoch 23. – 25. júla 2010 do Dolnej Strehovej. PROGRAM podujatia PROGRAM súťažnej projekcie filmov VÝSLEDKY viď fotky

Zobraziť viac